Book Binder :
Gule Binding Machine | เครื่องเข้าเล่มไสกาว | เครื่องไสกาวอัตโนมัติ | เครื่องไสกาวออโต้ | เครื่องสันกาว | เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน | กาวแผ่น
เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน
Model : Bonceo' HT-380 | Manual | Size A4, F4 | Thickness 700 sheets                                                                 contact us ->
............................................................................................................................................................................................................
เครื่องเข้าเล่มไสกาวตั้งโต๊ะ
Model : Bonceo' 350,SA-350 | Manual | Size A4 | Thickness 350 sheets | Digital Control                                             contact us ->
............................................................................................................................................................................................................
เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ
 เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ รุ่นตั้งโต๊ะ BW-950 Z+สำหรับงานเข้าเล่มที่มีปริมาณ เข้าเล่มได้หนา ถึง 500 แผ่น ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล มีชุดใบมีดเสาะสันสะดวกง่ายดาย ในการปรับตั้ง แรงบีบ แรงยก ด้วย ปุ่มปรับอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง เข้าเล่มไ้ด้เร็วถึง 200 เล่ม/ชม. ลูกกลิ้งกาวจำนวน 1 ลูก รองรับ กระดาษขนาด A4

                                      ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 65,000 บาท
Model : BW-950Z+ | Auto | Size A4 | Thickness 500 sheets | Digital Control                                                             contact us ->
.............................................................................................................................................................................................................
เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ
Model : Bonceo' 500 | Auto | Size A4 | Thickness 500 sheets | Digital Control                                                         contact us ->
.............................................................................................................................................................................................................
เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ
Model : BW-976 V6 | Auto | Size A3 | Thickness 600 sheets | Digital Control                                                          contact us ->
.............................................................................................................................................................................................................
เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ
Model : 60FT | Auto | Size A3 | Thickness 600 sheets | Digital Control                                                                     contact us ->
..........................................................................................................................................................................................................
เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ
Model : BW-986 Z5 | Auto | Size A3 |Thickness 600 sheets | Digital Control | Creass Cover                                contact us ->
...........................................................................................................................................................................................................
 
Page  1    2   Next page >                                                       
 เครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน BONCEO'HT-380 สำหรับการเข้าเล่มด้วยกาวแผ่นสำเร็จรูป สามารถเข้าเล่มได้หนาถึง 700 แผ่น มีสัญญาณไฟและสัญญาณเสียงเตือนเมื่อทำงานเสร็จสมบูรณ์ ไม่ต้องวอร์มเครื่อง สามารถเข้าเล่มได้ทันที ใช้เวลาเข้าเล่มเพียง แค่ 1 นาทีชุดเพลทความร้อน เคลือบด้วยสารเทฟล่อน ทำความสะอาดง่าย ตัวเครื่องผลิตขึ้นจากวัสดุโลหะคุณภาพดี ทนทาน พร้อมเครื่องทำเส้นสันปกแบบสไลด์ และตัดแผ่นกาว พร้อมวัดความหนาของเล่มได้บนแท่น เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการทำปกยิ่งขึ้นมี 2 ขนาดให้เลือกขนาด 500 แผ่น และขนาด 700 แผ่น
 เครื่องเข้าเล่มไสกาว BONCEO' SA-350 สำหรับการเข้าเล่มสันกาว ใช้กาวเม็ด สามารถเข้าเล่มได้หนาถึง 350 แผ่น ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบดิจิตอล มีชุดใบมีดเสาะสันเล่ม มีชุดถาดหน้าสำหรับทำเส้นสันปกเข้าเล่มได้สะดวกง่ายดายด้วยระบบ มือโยก กระทัดรัดวางทำงานบนโต๊ะได้ ประหยัดต้นทุนใน การเข้าเล่ม เนื่องจากใช้กาวเม็ด
        คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปวีดิโอ

                 ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 13,000 บาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ รุ่น Bonceo' 500 สำหรับงานเข้าเ่ล่มที่มีปริมาณ เข้าเล่มได้หนา ถึง 500 แผ่น ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล มีชุดใบมีดเสาะสันเล่ม ปุ่มควบคุมการทำงาน ครบถ้วน ลูกกลิ้งกาว 1 ลูก เข้าเล่มได้เร็ว 200-300เล่ม/ชม. เข้าเล่มได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา  รองรับกระดาษขนาด A4 ช่วยให้งานเข้าเล่มง่ายยิ่งขึ้น
       

                   ราคาเิริ่มต้นตั้งแต่ 55,000 บาท
 เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ รุ่น BW-976 V6 สำหรับงานเข้าเ่ล่มที่มีปริมาณ เข้าเล่มได้หนา  ถึง 600 แผ่น ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล แสดงผลด้วยจอ  LCD มีชุดใบมีดเสาะสันเล่ม ปุ่มควบคุมการทำงาน ครบถ้วน ลูกกลิ้งกาว 3 ลูก เข้าเล่มได้เร็ว 250-300 เล่ม/ชม. เข้าเล่มได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา รองรับกระดาษขนาด A3 ช่วยให้งานเข้าเล่มง่ายยิ่งขึ้น
 เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ รุ่น 60 FT สำหรับงานเข้าเ่ล่มที่มีปริมาณ เข้าเล่มได้หนา  ถึง 600 แผ่น ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล มีชุดใบมีดเสาะสันเล่ม ปุ่มควบคุมการทำงาน ครบถ้วน ลูกกลิ้งกาว 1ลูก เข้าเล่มได้เร็ว200-300 เล่ม/ชม.  เข้าเล่มได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา รองรับกระดาษขนาด A3 ช่วยให้งานเข้าเล่มง่ายยิ่งขึ้น
      คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปวีดิโอ

                ราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 85,000 บาท
 เครื่องเข้าเล่มไสกาวอัตโนมัติ รุ่น BW-986 Z5 สำหรับงานเข้าเ่ล่ม ที่มีปริมาณ เข้าเล่มได้หนาถึง 600 แผ่น ระบบควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล มีชุดใบมีดเสาะสันเล่ม ปุ่มควบคุมการทำงาน ครบถ้วน ลูกกลิ้งกาว 3 ลูก พร้อมชุดรีดกาวให้ขึ้นบนขอบด้านข้างของปก เพื่อความแข็งแรง ของเล่มงาน เข้าเล่ม ได้เร็ว 300 เล่ม/ชม.  เข้าเล่มได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา รองรับกระดาษขนาด A3 และสามารถต่อพ่วงชุดรีดเส้นสันเปิดให้รูปเล่มดูสวยงาม ช่วยให้งานเข้าเล่มปริมาณมากกลายเป็นเรื่องง่าย       คลิกที่นี่เพื่อชมคลิปวีดิโอ